Om     Anette Corfitsen


Født 1966

Uddannet lærer 1992

Undervisning af børn med særlige behov

Uddannet Cand. Pæd. Psych. 2004

Autoriseret Psykolog 2008

Privat Praksis 2008

Terapi med børn, unge og voksne

Supervision, foredrag og kursusvirksomhed

Helhedsorienteret menneskesyn og behandling


Medlem af Dansk Psykologforening.Overenskomst med sygesikringen.